ABC

REGENBOOG-ABC 2011-2012

INFOBROCHURE VOOR DE OUDERS

Wat? Waar? Wie? Wanneer? Hoe? Waarom?

Of u nu een nieuwe ouder bent, of een meer 'ervaren' ouder, af en toe hebt u vragen over de school van uw kind(eren).

 

Dit Regenboog-ABC moet de meeste van die vragen over de school beantwoorden.

Informatie over de klas waarin uw kind zit en over de dingen die daar gebeuren, krijgt u van de klasleerkracht zelf.

 

De informatie in deze brochure is opgedeeld in kleine onderdelen. Het gaat over praktische én inhoudelijke onderwerpen. De trefwoorden staan alfabetisch gerangschikt, zo kunt u snel iets opzoeken. Achteraan vindt u een overzicht van alle trefwoorden.

 

Een onderstreept woord wil zeggen dat er ergens anders in het boekje bij dat woord nog meer informatie te vinden is.

 

De informatie uit dit boekje komt wellicht binnenkort ook op de website.

Als er iets wijzigt, komt u dat te weten via de Weerberichten.

 

Nog meer vragen?

Dit boekje biedt natuurlijk geen antwoord op àlle vragen. Daarom kan het onderstaande lijstje handig zijn.

Hebt u vragen of opmerkingen? Geen probleem. U kunt met uw vragen terecht bij:

· de klasleerkracht voor alles wat met uw kind in de klas te maken heeft. Doe dat het liefst na schooltijd, of spreek een moment af;

· de vertrouwensleerkracht;

· de leerkrachten of de coördinator voor alles wat met de school te maken heeft;

· het secretariaat voor de financiële verrichtingen zoals voor warme maaltijden, abonnementen enz..;

· de coördinator;

· stuurgroep voor alle vragen van niet-pedagogische aard, d.w.z. vragen over de praktische gang van zaken in de school (opvang, speelplaats, …);

· CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding);

· werkgroepen voor alles in verband met de taken van de werkgroepen.

 

 

Dit boekje is gemaakt door de Werkgroep Communicatie in samenwerking met de leerkrachten, de coördinator, het secretariaat, de stuurgroep, de werkgroepen en de leerlingen. Stijn ontwierp de cover.

 

Veel plezier ermee.

 


AFVAL

Voorkomen en beperken. Iedereen kan meehelpen de afvalberg te verminderen.

Geef zo weinig mogelijk verpakkingsafval mee naar school.

De kinderen nemen het afval van de lunch die ze zelf meebrengen, ook terug mee naar huis.

Gebruik boterhammendozen en hervulbare drinkbussen. Drinkbussen zelf vullen is meestal ook goedkoper dan kleinere verpakkingen kopen. De Werkgroep Groene School verkoopt in het begin van het schooljaar drinkbussen in verschillende soorten en maten (15 tot 20% goedkoper dan in de winkel).

Sorteren. Op school wordt afval gescheiden verzameld voor recyclage: papier, PMD, GFT.

Er zijn compostbakken en kippen voor het gft-afval. Ook batterijen worden apart verzameld. Op de speelplaats staan geen afvalbakken meer. Er wordt verondersteld dat de kinderen geen verpakkingsafval meebrengen.

AFWEZIG

Kleuters zijn niet schoolplichtig. Toch vragen we u om het secretariaat te verwittigen als uw kleuter niet naar school komt.

 

Kinderen in de lagere school vallen onder de leerplicht.

Zij worden dus elke dag verwacht op school.

Alleen bij "gewettigde afwezigheid" kan hiervan worden afgeweken. Wat is "gewettigde afwezigheid?:

1. van rechtswege gewettigde afwezigheid: begrafenis, familieraad, maatregelen of zittingen opgelegd door een rechtbank, een beperkt aantal feestdagen volgens de levensbeschouwing die niet samenvallen met de officiële feestdagen van de school, …;

2. afwezigheid met voorafgaande toestemming van de coördinator: bepaalde wedstrijden in competitiesport, persoonlijke reden voorgelegd aan de coördinator, trekkende bevolkingsgroepen zoals binnenschippers, kermisexploitanten, circusartiesten en woonwagenbewoners…;

3. ziekte (zie Ziek).

 

 

Het schoolreglement bevat de details over alle bovenstaande situaties, zoals voor afwezigheid van rechtswege, het aantal dagen voor feestdagen in het kader van uw levensbeschouwing…

 

Vroeger op vakantie vertrekken of later terugkeren van vakantie wordt nooit aanvaard als gewettigde afwezigheid.

 

Wat moet u doenbij een gewettigde afwezigheid?

· Het secretariaat verwittigen.

· Een bewijsdocument aan de leerkracht bezorgen. Doe dat uiterlijk binnen de week na de afwezigheid.

·Bewijsdocumenten zijn bijvoorbeeld:

o afwezigheidsbriefje voor ziekte (zie: Ziek);

o een officieel document, bijvoorbeeld in geval van begrafenis of bij hoorzitting in het kader van een echtscheidingsprocedure;

o alleen voor feestdagen in het kader van uw levensbeschouwing volstaat een handgeschreven eigen verklaring.

 

ADRESSENBOEKJE

In het begin van het schooljaar krijgt elk gezin één adressenboekje, waarin alle leerlingen staan, het personeel en een overzicht van de contactpersonen van de werkgroepen. Leerlingen waarvan de ouders op verschillende adressen wonen, krijgen twee adressenboekjes. Moet er iets aan die adresgegevens veranderen? Meld het op het secretariaat. Wijzigingen en aanvullingen in de loop van het schooljaar worden via de Weerberichten bekend gemaakt.

 

ATELIERS

In een atelier worden de kinderen gestimuleerd om zich creatief uit te leven: dans, film, koken, muziek, schilderen, schrijven, toneel,... Er bestaan twee soorten ateliers:

· klasatelier: binnen de klas, bijvoorbeeld didgeridoos maken uit pvc-buizen voor een project over 'Australië'.

· schoolatelier: hiervoor brengen we 3 tot 4 keer per jaar groepjes van een tiental leerlingen van alle leeftijden samen.

"Schoolatelier is een atelier met de hele school. Meestal hoort het bij een feest, zoals halloween of het begin van de kerstvakantie of het schoolproject. Er is een groot schema waarop staat wat je kan doen. Als je hebt gekozen, is het meestal een paar dagen later schoolatelier. Als het dan zover is, zit je bij een mama, papa, meester of juf die het idee had om het te doen. In een kerstatelier hebben we al kerstkaartjes gemaakt, fotokaders en truffels om te verkopen op de kerstmarkt. Ik vind schoolatelier supertof omdat ik graag teken en knutsel. Je doet er gewoon leuke dingen." (Rani, 4e leerjaar)

BIBLIOBUS

Ongeveer vijf keer per jaar komt de bibliobus langs. Per klas kiezen de leerlingen van de lagere school in de bus een boek aangepast aan hun niveau. Geen informatief boek, maar een echt verhaal. Ze kunnen hierin lezen als ze klaar zijn met hun zelfstandig werk (zie: werktijd). Als het boek snel uit is, kunnen ze het ruilen met het boek van een andere boekenwurm.

 

BOEKENKAST

De Boekenkast is een mini-bibliotheek met ongeveer 900 titels. De ingang is rechts van de opvang als je langs de straat de opvang binnenkomt. De kinderen kunnen er informatieve boeken en dvd's lenen voor projectwerk in de klas. Al snel doen ze dat op eigen houtje. Op de website kunnen ze op trefwoord zoeken naar geschikte boeken. Ze kennen de indeling van in de echte bibliotheek. In het boek vinden ze een kaartje. Het kaartje zelf stoppen ze in het laatje van hun klas, bij terugbrengen moeten ze het boek gewoon in een bak leggen.

Leesboeken zijn er niet in de Boekenkast. Daarvoor gaan de kinderen naar de bibliobus.

 

BRUNCH

Elk najaar organiseert de Werkgroep Feest je mee? een brunch. Dankzij de vrijwillige inspanningen van de ouders is dat altijd een feestelijk buffet. Voor nieuwe ouders is het dé gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.

 

 

CLB (Centrum voor LeerlingenBegeleiding)

Met vragen over leren, leerproblemen, studiekeuze of voor sociale, emotionele of medische problemen, kunnen ouders en leerkrachten terecht bij het Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB).

CLB - Jeugdplein 23 - 3010 Kessel-Lo

openingsuren: maandag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 18.30 uur, andere werkdagen van 8.30 tot 16 uur - tel. 016 25 78 02

 

 

COMMUNICATIE

Voor gesprekken tussen ouders en leerkrachten zijn er een aantal vaste momenten per jaar:

 

· klasvergadering;

· oudercomité;

· oudercontact.

 

U kunt natuurlijk ook een leerkracht op school aanspreken met een vraag of een probleem. Doe dat niet vóór schooltijd, tenzij om even snel een moment vast te leggen waarop u elkaar kunt zien.

Er bestaan op de Regenboog meerdere vaste kanalen voor communicatie: de agenda,de heen-en-weermap, de klaskrant, het weekverslag, de Weerberichten, de website, het prikbord in de opvang en het prikbord in de gang van de kleuters.

COMPUTERS IN DE KLAS

In elke klas is er minstens 1 computer. Kleuters leren die gebruiken door er spelletjes op te spelen. In de lagere school gebruiken kinderen de computer vooral om teksten in te typen, tekeningen en foto's op internet te zoeken, of om vaardigheden in te oefenen (maaltafels of letterkennis). De computer is ook een handig hulpmiddel bij het maken van een klaskrant of weekverslag. Informatie opzoeken op internet gebeurt onder begeleiding en vaak binnen een vooraf gekozen website.

 

De school kan altijd kwalitatieve computers of onderdelen (zeker toetsenborden) gebruiken. Ook bruikbare links naar educatieve websites of zinvolle freeware mag u ons altijd bezorgen.

Neem hiervoor contact op met de ict-coördinator Sam of juf Katrien (zie Adressenboekje).

COMPUTERSPELLETJES

Alleen op donderdag mogen de kinderen computerspelletjes en dergelijke mee naar school brengen. Dat is een afspraak die de kinderen zelf op de schoolraad hebben gemaakt.

COÖRDINATIE

Yvette Dendooven is de coördinator. Zij beslist altijd in overleg met de leerkrachten.

Zij is ook coördinator van freinetschool De Krullevaar't in Wilsele.

Zij is elke donderdag en vrijdag (en op woensdag om de twee weken, als er geen vergadering is) in de Regenboog.

Tel.: 016 25 74 46 - 0497 996 621 - directie@regenboog.be.

DEMOCRATISCHE SCHOOL

Iedereen die bij de Regenboog betrokken is, heeft er ook inspraak.

De kinderen doen hun zegje in de klasraad en schoolraad.

Wie lesgeeft, krijgt een forum op het wekelijkse leerkrachtenoverleg.

Als ouder komt u aan het woord in het oudercomité.

De coördinator, enkele verkozen leerkrachten en verkozen ouders vormen samen de stuurgroep.

 

ETEN EN DRINKEN

· Geensnoep. Er is met alle kinderen afgesproken geen snoep mee te brengen naar school.

 

· Tienuurtje.

·Ieder kind brengt zelf een tienuurtje mee, behalve op woensdag.

· Fruit. Elke woensdag houden we fruitdag in de Regenboog.

·De kinderen krijgen die dag als tienuurtje bio-fruit, dat wekelijks geleverd wordt: appels, peren, mandarijntjes, meloen... naargelang het seizoen. Meehelpende ouders wassen en schillen het fruit voor kleuters en eerste graad. Wilt u ook komen helpen fruit schillen? Dan bent u erg welkom.

 

· Thuis eten. U kunt uw kind afhalen om thuis te gaan eten in de middagpauze. Verwittig dan de leerkracht op voorhand.

 

· Boterhammen. De boterhammen worden in de klas opgegeten of - zodra het weer het toelaat - buiten.

·Om afval te beperken, vragen we brooddozen en drinkbekers of -bussen te gebruiken. De kinderen nemen het afval van het middageten dat ze mee naar school brengen ook terug mee naar huis.

 

· Warme maaltijd. De maaltijden worden geleverd door Sodexho en worden opgegeten in de refter in de kleuterblok.

·

 

Bestelling/Ticketverkoop.

U moet de maaltijden op voorhand bestellen en betalen. Dat gebeurt maandelijks via het secretariaat. In de Weerberichten verschijnt er een berichtje als het bestelformulier voor de volgende maand beschikbaar is op het secretariaat. In dat berichtje staat ook wanneer de bestelling én het geld uiterlijk binnen moeten zijn op het secretariaat (meestal de laatste donderdag van de maand voor 10 uur 's morgens). Op dat moment moet het secretariaat immers de bestelling voor de hele school doorgeven.

Te laat? Als u te laat bestelt, dan kan nog een bestelling doorgegeven worden, maar dan niet meer voor de hele maand.

 

Menu en kostprijs:

Op het bestelformulier ziet u ook het menu voor de hele maand.

Alleen soep: 0,65 euro.

Maaltijd kleuter: 2,80 euro (inclusief soep).

Maaltijd lagere: 3,20 euro (inclusief soep)

Drinken = water.

 

Is uw kind niet aanwezig op de dag dat u warm eten besteld had, dan kan de maaltijd terugbetaald worden:

1. als op het secretariaat op tijd een kopie van het afwezigheidsbriefje (wegens ziekte, begrafenis…) binnenkomt (aan het eind van elke maand worden de afwezigheidsbriefjes verwerkt en verrekend). U kunt aan de leerkracht vragen een kopie te maken.

2. bij uitstappen: als het secretariaat door leerkracht/ouders een week op voorhand verwittigd wordt, kunnen de maaltijden afbesteld worden bij de keuken, of kan de bestelling aangepast worden op donderdag.

EVALUATIE

De leerkrachten bespreken de evaluatie van uw kind tweemaal per jaar op een individueel oudercontact.

In de derde kleuterklas zijn er testen om te zien of uw kind klaar is voor het eerste leerjaar. De leerkrachten bekijken de resultaten van die test met het CLB en nemen ze daarna met u door.

In de lagere school krijgen de kinderen vier keer per jaar een rapport, na een periode van toetsen. De leerkrachten vragen de oudere kinderen af en toe om zichzelf te valueren en houden dan met elk van hen een gesprek daarover.

Zie ook: Leerlingvolgsysteem.

 

FOTO'S

Foto's die u neemt bij een activiteit in de klas, op een klasuitstap, of bij een feest, kunt u gemakkelijk delen met andere ouders via de website. Mail ze naar webmaster@regenboog.be of bezorg een cd of usb-memorystick aan iemand van de werkgroep Website (zie adressenboekje). Het geraakt ook bij hen via het blauwe bakje van die werkgroep in het leerkrachtenlokaal.

FREINET

De Regenboog is een freinetschool.

Freinet is een methode om les te geven, genoemd naar de Fransman Célestin Freinet. Hij bedacht een methode waarbij het kind centraal staat.

Het onderwijs vertrekt in hoge mate vanuit de leefwereld van het kind. De realiteit staat centraal en dat resulteert in projectwerk. De strikte scheiding tussen vakken als bijvoorbeeld WO tijd, WO ruimte, WO natuur, taal enz.. wordt in een project vervangen door een totaalaanpak.

Typisch freinet zijn ook:

· contractwerk, waarbij kinderen hun eigen dag of week (naargelang de leeftijd) leren plannen en er zelf voor zorgen dat ze gedaan krijgen wat ze zich voorgenomen hebben;

· zelfstandig of in kleinere groepjes werken, dus niet alles gebeurt klassikaal. Vandaar dat u, als u tijdens de lesuren door de school loopt, vaak kinderen in de gang of buiten het klaslokaal kunt zien werken;

· vrije tekst (zie: schrijven);

· hoge participatie: van de kinderen wordt verwacht dat ze meedoen, zich inzetten, zelf dingen voorstellen… (dat geldt ook voor de ouders);

· graadklassen, waarin kinderen van verschillende leeftijden samen zitten;

· communicatie is belangrijk: elke dag start met een praatronde en elke week is er een klasraad en elke maand schoolraad.

GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap wil elke leerling de kans geven een zo hoog mogelijk niveau te bereiken volgens zijn talenten en interesses. Het wil elke leerling helpen opgroeien tot een gelukkige, positief denkende en kritische jongere.

 

De BSGO-Freinetscholen Regenboog - Krullevaar't zijn twee scholen die behoren tot scholengroep 11. Die scholengroep bestaat uit alle gemeenschapsscholen van de regio Leuven-Tienen-Landen. Op dit niveau worden heel wat financiële, pedagogische en juridische beslissingen genomen door een algemene vergadering, een Raad van Bestuur, een algemeen directeur en een college van directeurs.

GRAADKLAS

In de Regenboog zitten kinderen per graad in één klas, dus met kinderen uit twee leerjaren bij elkaar. In plaats van bijvoorbeeld één eerste leerjaar met 24 leerlingen en één tweede leerjaar met 24 leerlingen, zijn er dus twee eerstegraadklassen. In elke klas zitten dan 12 leerlingen uit het eerste leerjaar + 12 leerlingen uit het tweede leerjaar.

Kleuters:

Jongste kleuters: peuters en eerste kleuterklas.

Oudste kleuters: tweede en derde kleuterklas.

Lagere school:

Eerste graad: eerste en tweede leerjaar.

Tweede graad: derde en vierde leerjaar.

Derde graad: vijfde en zesde leerjaar.

 

Van elke graad zijn er dus twee klassen.

De graadklas is één van de basisprincipes van Célestin Freinet: kinderen ontwikkelen zich immers niet allemaal aan hetzelfde tempo. In een graadklas krijgt elk kind de tijd die het nodig heeft om de eindtermen van die graad te halen. Bovendien leren de kinderen veel van elkaar.

Voor taal zitten de kinderen van de eerste graad wel per leerjaar. In de tweede graad gebeurt dit voor rekenen en in de derde graad voor Frans. Zo kan er voor die vakken geconcentreerd gewerkt worden op de leerstof van dat leerjaar.

Omdat er van elk leerjaar maar 12 kinderen in een graadklas zitten, wordt het totaal aantal kinderen niet te groot. Wanneer kinderen doorschuiven naar een volgende graad, vinden ze telkens hun klasgenoten van twee jaar geleden terug.

GROENE SCHOOL

De Regenboog is een groene school. We nemen deel aan het milieuzorgproject van de stad Leuven, het Condorproject (Creatief Onderweg naar Duurzaam Onderwijs in de Regio Leuven). De bedoeling is om kinderen leren respect te hebben voor de natuur en bewust om te gaan met afval. Maar 'groene school' betekent ook: meer groen op de speelplaats (bomen en planten), verantwoord eten (biofruit, zie Eten), zorgzaam omgaan met water (drinkfonteintjes op de speelplaats), respectvol leren omgaan met de omgeving (bijvoorbeeld een opruimactie in de buurt).

Zie ook: Werkgroep Groene School.

HEEN-EN-WEER MAP

Elke leerling heeft een map die elke dag heen en weer gaat tussen school en thuis. Daarin vindt u briefjes met klasinformatie: het weekverslag, een briefje over een uitstap, een uitnodiging voor oudercontact of projectvoorstelling, een oproep om te helpen, de Weerberichten...

U kunt er van uw kant uiteraard ook briefjes in stoppen als u iets wilt laten weten aan de leerkracht: afwezigheid van uw kind, een suggestie voor het project,...

HUISWERK

De leerkrachten willen de kinderen van de lagere school niet te veel huiswerk geven omdat ze overdag op school ook al zelfstandig leren werken. De hoeveelheid huiswerk hangt af van hoe zinvol de leerkrachten het vinden. Toch willen ze hen vertrouwd maken met huiswerk en lessen en willen ze hen een werkhouding aanleren.

Hieronder kunt u zien wat het 'huiswerk' per graad kan inhouden. Elke leerkracht kan hierin wel eigen accenten leggen.

 

1e GRAAD

· Algemeen:

o soms iets afwerken (meestal rekenen);

o tekstjes leren voor projectvoorstelling.

· 1e leerjaar:

o elke dag lezen;

o optellingen en aftrekkingen tot 10 oefenen (op kaartjes) tot die geautomatiseerd zijn.

· 2e leerjaar:

o elke dag lezen;

o wekelijks een huiswerk van taal over leerstof van de voorbije week; op maandag is er dan dictee;

o maaltafels inoefenen tot die geautomatiseerd zijn.

 

 

2e GRAAD:

· tijdens het weekend een lesonderdeel inoefenen van het taalpakket; op maandag is er hierover dan een toets;

· af en toe woorden inoefenen voor dictee;

· projecttoets bij een projectvoorstelling;

· maaltafels en deeltafels inoefenen tot die geautomatiseerd zijn;

· soms automatisering kloklezen;

· soms iets afwerken van zelfstandig werk.

 

3e GRAAD

· Frans, 2 x per week, soms iets memoriseren, soms een schriftelijke taak;

· afwerken van weekwerk (taal of rekenen);

· woordenlijsten inoefenen voor dictee;

· gebruik van agenda;

· leren plannen;

· werkhouding;

· leren leren;

· soms individueel huiswerk;

· toetsen over taal (meestal een herhalingstoets per maand);

· toetsen over wereldoriëntatie, project of werkstuk;

· regelmatig wereldoriëntatie (= w.o.) (onderwerpen van werkstukken of onderwerpen aangebracht door kinderen of uit het jeugdjournaal):

· tekst lezen + inhoudsvragen beantwoorden;

· tekst samenvatten of structureren;

· woordveld opbouwen rond tekst.

 

INSCHRIJVINGEN

1. JONGSTE KLEUTERS

 

Tijdens het schooljaar 2010-2011 worden de jongste kleuters ingeschreven van het geboortejaar 2009. Dat zijn dus de kinderen die instappen in het schooljaar 2011-2012 of in het eerste trimester van het schooljaar 2012-2013.

 

Bepaalde jongste kleuters krijgen voorrang om zich aan te melden voor inschrijving.

 

Er zijn twee groepen van voorrang-kleuters:

 

Een kind heeft voorrang bij de inschrijvingen als:

· al een broer of zus op onze school zit

 

Wanneer aanmelden?

In december verschijnt in de Weerberichten een oproep voor kinderen die voor de bovenstaande voorrang in aanmerking komen.

De hele maand januari.

 

Hoe aanmelden?

Bij de coördinator.

Bij een inschrijving:

· vult u het inschrijvingsformulier in;

· brengt u de SIS-kaart van uw kind mee, anders geldt de inschrijving niet;

· stemt u in met het schoolreglement door het te ondertekenen.

Een kind heeft voorrang bij de inschrijvingen als het:

· een kind is dat in aanmerking komt volgens het GOK-decreet (Gelijke OnderwijsKansen);

 

 

Wanneer aanmelden?

Gedurende de maand februari.

 

Hoe aanmelden?

Bij de coördinator.

Bij een inschrijving:

· vult u het inschrijvingsformulier in;

· brengt u de SIS-kaart van uw kind mee, anders geldt de inschrijving niet;

· stemt u in met het schoolreglement door het te ondertekenen;

· krijgt u een uitnodiging voor het schoolfeest.

 

 

 

Jongste kleuters (zonder voorrang)

Op het einde van februari komt de Werkgroep Inschrijvingen samen om de aangemelde kinderen te tellen en te zien in welke groep nog plaats is.

 

Wanneer aanmelden?

Vanaf 1 maart. Omdat we geen wachtlijst maken, meldt u zich die dag persoonlijk en het best zo spoedig mogelijk bij de coördinator.

 

Hoe aanmelden?

Bij de coördinator.

Bij een inschrijving:

· vult u het inschrijvingsformulier in;

· brengt u de SIS-kaart van uw kind mee, anders geldt de inschrijving niet;

· stemt u in met het schoolreglement door het te ondertekenen;

· krijgt u een uitnodiging voor het schoolfeest

 

2. OM TE STARTEN IN EEN ANDERE KLEUTERKLAS OF IN DE LAGERE SCHOOL.

Sommige kinderen krijgen voorrang om zich aan te melden voor inschrijving.

Een kind heeft voorrang bij de inschrijvingen als:

· al een broer of zus op onze school zit;

· het in aanmerking komt volgens het GOK-decreet (Gelijke OnderwijsKansen)

 

Wanneer aanmelden?

Zich aanmelden in het laatste trimester van het schooljaar voor de instap van het nieuwe schooljaar in september. Kinderen die willen starten in het schooljaar 2011-2012, melden zich het best in het laatste trimester van 2011.

Hoe aanmelden?

U kunt zich telefonisch aanmelden op het secretariaat (016 25 74 46).

Uw aanmelding komt terecht bij de coördinator. Deze nodigt u uit voor een persoonlijk gesprek met de leerkracht(en) van de klas waarin uw kind zou komen te zitten. Uw aanmelding wordt daarna in het schoolteam besproken. Nadien krijgt u een advies en mogelijk de kans tot inschrijving.

Bij de inschrijving:

· vult u het inschrijvingsformulier in;

· brengt u de SIS-kaart van uw kind mee, anders geldt de inschrijving niet;

· stemt u in met het schoolreglement door het te ondertekenen;

· krijgt u een uitnodiging voor het schoolfeest;

· kunt u bij de desbetreffende leerkracht terecht voor meer informatie.

KIPPEN

Kippen zijn uitstekende afvaleters. Eén emmer keukenafval per dag vermindert de afvalberg. Bovendien brengen de kippen leven op de speelplaats. De kinderen dragen per klas zorg voor de dieren. In de vakanties wordt voor hen een onderkomen of enkele verzorgers gezocht.

KLASATELIER, zie: ATELIER

 

KLASVERGADERING

Bij het begin van elk schooljaar is er in elke klas een infoavond voor de ouders. De leerkracht vertelt dan hoe er gewerkt wordt in de klas, en u kunt hier terecht met al uw vragen. Bovendien is het ook gewoon prettig om met elkaar kennis te maken.

KLASKAMP

Vanaf de oudste kleuters gaat elke klas 3 dagen op klaskamp. Dat gebeurt meestal tegen het einde van het schooljaar. In de weken ervoor stelt de leerkracht samen met de kinderen een programma op en maken ze afspraken over het samenleven op kamp. Voor de ouders is er een vergadering waarop alle info wordt gegeven, vragen worden beantwoord, en concrete afspraken worden gemaakt over hulp van ouders.

"Het is een soort plezierreis met overnachten. We vertrek-ken met de bus en gaan dan naar een aangegeven plaats. We blijven daar drie dagen en twee nachten. Als je medi-cijnen moet slikken of heimwee hebt kan je altijd bij vrienden, ouders of leerkracht terecht. We gaan op kamp om veel plezier te maken en eens wat anders te doen dan bijna de hele dag te rekenen en te leren. We maken ongelooflijk veel lol en als er bossen zijn, zit iedereen bijna de hele dag in de bossen. Veel spelletjes, zoals kwissen, watergevecht en bosspelen. Soms doen we zelfs een karaoke. Kortom, het is altijd wel leuk. Een heel leuke herinnering is die keer dat we een dam bouwden en dat we in het bos vlakbij een ongelooflijk leuk spel deden." (Jules, 5de leerjaar)

 

Kostprijs:

Voor wie: alle kinderen van de lagere school

Waarvoor: om verblijfskosten (en eventueel vervoers-kosten) van het klaskamp te betalen

Hoeveel: tussen 30 en 50 euro

Hoe betalen: via facturatie

 

KLASKRANT

In sommige klassen is er in plaats van een weekverslag een krant die de leerlingen zelf maken. In de traditie van Célestin Freinet, die met zijn leerlingen een krant drukte, maar dan nu op de computer. Een wisselende redactie brengt verslag uit van de voorbije periode, kiest bijbehorende foto's en vrije teksten (zie Schrijven), verzint spelletjes, verzamelt illustraties, en giet het geheel in de vorm van een krant.

KLASRAAD

"In elke klas is er klasraad. Op een klasraad mag iedereen puntjes zeggen:

"Ik stel voor ..."

"Ik vind niet goed dat ..."

"Ik vind goed dat ..."

Bijvoorbeeld als iemand een pluim geeft omdat een persoon heel goed heeft opgeruimd. Of: "Ik vind het goed dat we voetbaltornooi doen."

Bij 'niet goed' bespreken we met de hele klas wat we eraan kunnen doen. Bijvoorbeeld: "Ik vind het niet goed dat iemand de ballen op het dak trapt." Bij zo'n puntje bespreken we het probleem en maken we er een regel voor. Soms gaat het puntje naar de schoolraad." (Tsane, 6deleerjaar)

"Als je iets niet goed vindt of wel goed of je hebt een voorstel, dan schrijf je het op het blad. Op woensdag bespreken we dat dan. Als je een voorstel hebt om iets te doen, dan doen we het meestal wel." (Laura, 3deleerjaar)

KLEUTERS

De kleuterschool en de lagere school vormen samen De Regenboog. De leerkrachten van de kleuters en van de lagere school overleggen samen met de coördinator om van de school zo veel mogelijk één geheel te maken. Alle dingen die zo typisch zijn voor de Regenboog worden altijd aangebracht op het niveau van het kind. Bij de jongste kleuters wordt de praatronde bijvoorbeeld helemaal geleid door de leerkracht, in volgende jaren doen de leerlingen het meer en meer zelf.

 

Typisch voor de kleuterschool zijn bv.:

· De schooldag ziet er anders uit dan in de lagere school.

· Grootouderfeest: elk jaar worden de grootouders eens uitgenodigd om iets mee te beleven in de kleuterschool of iets te eten en te drinken.

LEERKRACHTEN, zie: SCHOOLTEAM

 

LEERKRACHTENOVERLEG

De leerkrachten vergaderen samen met de coördinator wekelijks over de praktische werking en over pedagogische onderwerpen.

Drie woensdagen per jaar zijn er studiedagen waarbij de leerkrachten extra tijd hebben om zich te verdiepen in pedagogische onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het leerlingvolgsysteem.

 

LEERLINGVOLGSYSTEEM

Elke leerkracht bundelt de evaluaties van de kinderen en geeft die door aan de leerkracht van de volgende graad. Zo ontstaat er van elk kind een stevig dossier. De leerkrachten nemen vanaf het eerste leerjaar in elke klas (meestal tot het einde van de tweede graad) dezelfde leestesten af om de evolutie van elk kind goed te kunnen volgen voor technisch lezen. Ook voor andere leergebieden hebben de leerkrachten en kleuterleidsters dit stapsgewijs ingevoerd.

LEERPROBLEMEN

Bij leerproblemen zijn er gesprekken tussen de ouders, zorgleerkrachten en het CLB. We zoeken dan samen naar de beste aanpak voor die problemen. Soms zal dieper onderzoek nodig zijn en moeten we buitenschoolse hulp zoeken. Maar in veel gevallen kunnen de zorgleerkrachten op basis van testen en/of observaties een plan opstellen om deze kinderen hulp te bieden.

"De zorgleerkracht helpt bij rekenen en taal. Zij helpt de kinderen die het moeilijk hebben met sommige oefeningen. Soms gaan die in de gang zitten om andere oefeningen te maken of extra uitleg te krijgen. Soms helpt ze gewoon in de klas."

LEZEN

· "Aanvankelijk lezen"

·Kinderen leren lezen en schrijven vanuit hun eigen leefwereld. Uit een startzin, bijvoorbeeld "deze jas heb ik van mijn zus gekregen", halen we de gemakkelijkste woorden. Hiermee bouwen we nieuwe zinnen of we gebruiken woorden uit zinnen van andere kinderen. Later halen we de letters uit de woorden en stellen we nieuwe woorden samen. Van zodra we een flink aantal letters kennen, beginnen we boekjes te lezen.

 

 

 

· Leesouders

Ongeveer elke ochtend tijdens de praatronde (of op andere afgesproken momenten), kunnen ouders in de gang individueel lezen met kinderen (meestal van de eerste en tweede graad). Zo krijgen de kinderen extra oefenkansen en moeten ze hun beurt niet afwachten in de klas. Bovendien is dat ook beter voor hun zelfbeeld als het lezen nog niet zo goed gaat. De ouders noteren hun bevindingen in een leesmap zodat de leerkracht zicht blijft houden op de vorderingen.

 

· Tutor-lezen

Leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar worden opgeleid om leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar te begeleiden bij hun leesproces. Eén keer per week vormen ze duo's, waarbij de kinderen van de eerste graad luidop lezen in een leesboek van hun niveau. De leerlingen van de derde graad hebben een aantal vaardigheden geleerd om hen hierbij te helpen. Bovendien gaat het hierbij niet enkel om technisch lezen, maar leren de kinderen ook het boek eerst goed te bekijken zodat ze aan de hand van titel en illustraties al een idee krijgen van de inhoud. Na het lezen stellen de kinderen van de derde graad dan nog enkele inhoudsvragen over het verhaal om te controleren of ze ook begrijpen wat ze gelezen hebben.

LUIZEN

Geen enkele school ontsnapt aan luizen. We proberen wel het probleem onder controle te houden. Snelle opsporing en zorgvuldige behandeling zijn hiervoor cruciaal:

 

· snelle opsporing: regelmatig controleren een aantal vrijwillige ouders, onder leiding van het CLB, alle hoofden. Wie luizen of neten heeft, krijgt een brief mee naar huis.

· zorgvuldige behandeling: dat wil zeggen een behandeling met een luizendodend product of bestrijding met de nat-kam-methode bij alle gezinsleden.

 

Als we zeker kunnen zijn dat uw kind zorgvuldig behandeld wordt, kan het naar school blijven komen. Zoniet zegt de wet dat uw kind thuis moet blijven tot er bewijs is van een aangepaste behandeling.

MATERIAAL

Een boekentas is het enige schoolmateriaal dat u voor uw kind moet kopen. Alle andere materiaal koopt de school zelf aan. De kinderen mogen dit gebruiken, in de klas, en leren er via taakverdeling ook zorg voor dragen.

ONGEVALLEN

Alle kinderen zijn kosteloos verzekerd tegen ongevallen die gebeuren tijdens de lesuren, tijdens schoolactiviteiten die daarbuiten vallen, en ook op weg naar of van school.

Wanneer uw kind op weg naar of van school een ongeval krijgt, breng dan binnen de 24 uur het secretariaat hiervan op de hoogte.

Bij lichamelijke schade betaalt de verzekering wat niet door het ziekenfonds wordt vergoed.

Bij materiële schade aan bijv. fiets, kleren, komt de verzekering niet altijd tussen. Schade aan een bril wordt opnieuw wel vergoed.

Voor alle details kunt u altijd een kijkje nemen in de ETHIAS-polis op het secretariaat.

Ouders die werken op de school tijdens of na de schooluren zijn verzekerd als vrijwilligers.

OPVANG

· Door wie?

- Carine

- Fabienne

 

 

· Waar? De opvang heeft een eigen ruimte.

·Voor kleuters is er aparte opvang in de refter tot 17 uur (niet op woensdag).

 

· Telefoon. Hoe de opvang telefonisch bereiken? Tel.: 016 25 74 46

 

Uren en tarieven:

 

OPVANG VOOR SCHOOLTIJD: Er is opvang van 7 tot 8.30 uur.

Tarief: van 7 tot 8.15 uur: 0,50 euro per begonnen kwartier per kind.

 

OPVANG NA SCHOOLTIJD: Er is opvang van na schooltijd tot 18.00 uur.

- Maandag, dinsdag, donderdag:

Tarief: van 16 tot 18 uur: 0,50 euro per

begonnen kwartier per kind.

- Woensdag:

Tarief: van 12.15 tot 18 uur: 0,50 euro per

begonnen kwartier per kind.

- Vrijdag:

Tarief: van 15.30 tot 18 uur: 0,50 euro per

begonnen kwartier per kind.

 

OPVANG OP PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN: Er

is opvang van 7 tot 14.00 uur tegen betaling

 

Tarief: van 7 tot 8.30 uur: 0,50 euro per begonnen

kwartier per kind

van 8.30 tot 12.30 uur: 6 euro per

kind

van 12.30 tot 18 uur: 0,50 euro per begon-

nen kwartier per kind

 

· Ophalen = scannen

Wie kind(eren) komt afhalen, moet zijn/haar kind(eren) uitscannen. Zo kunnen de mensen van de opvang goed volgen wie er wel nog of niet meer is. Als u niet uitscant, wordt voor die dag de prijs tot 18 uur aangerekend.

 

· Hoebetalen?

De betaling gebeurt via facturatie.

 

U krijgt elk jaar een fiscaal attest voor buitenschoolse opvang in het jaar voordien.

 

· Eten en drinken.

Er zijn koeken om de kleine hongertjes te stillen. Ouders kunnen grotere hongertjes stillen door zelf iets mee te geven 'voor in de opvang'. Appels zijn zeer geliefd.

 

OUDERCOMITE

Enkele keren per jaar is het oudercomité. Dat is geen selecte club. Het oudercomité staat open voor iedereen. Het beste is dat van elk gezin een ouder aanwezig is.

De datum wordt bekend gemaakt via de Weerberichten. Wilt u als ouder iets op de agenda van het oudercomité plaatsen? Doe dat via de leerkrachten of via de iemand van de stuurgroep.

Op het oudercomité wordt verslag uitgebracht vanuit het leerkrachtenteam en de werkgroepen.

Achteraf verschijnt er ook een verslag in de Weerberichten. De verslagen zijn ook altijd terug te vinden op de website.

OUDERCONTACT

Tweemaal per jaar nodigen we u uit op een individueel oudercontact. Samen bespreken we hier de evolutie van uw kind, aan de hand van het rapport. Alles wat van belang is voor uw kind, binnen en buiten de klas, kan hier ter sprake komen.

OUDERS

Nieuwe ouders

We willen graag dat niet alleen nieuwe kinderen, maar ook nieuwe ouders zich snel thuis voelen op school.

Op de eerste schooldag, op welk instapmoment dan ook, staat er een 'ervaren' ouder klaar om rond te leiden, een antwoord te geven op alle nieuwe vragen, en een goed beeld te geven van de rol die ouders kunnen spelen.

 

Ouders in de klas

In deze school zijn ouders welkom in de klas. Er is dus geen verplichting, maar in overleg met de leerkracht zijn er veel mogelijkheden om een rol te spelen, zowel op praktisch als op inhoudelijk vlak:

- praktisch: mee een uitstap begeleiden, koken op klaskamp, bagage naar de kampplaats brengen, …

- inhoudelijk: individueel lezen met kinderen van de eerste graad als leesmama of -papa (zie: Lezen), Frans inoefenen met een klein groepje uit de derde graad, een activiteit voor de hele klas organiseren met de verjaardag van uw kind, een handje toesteken bij ateliers, meewerken aan een projectonderdeel, …

 

Ouders in de school

De Regenboog zou de Regenboog niet zijn zonder de ouders. Hun hulp zorgt ervoor dat er veel kan gebeuren.

 

Een ding wordt verwacht van elk gezin en dat is de veegbeurt van de speelplaats,dit zolang de steentjes onder de speeltuigen aanwezig blijven.

Voor de rest rekent de school op uw vrijwillige inzet. In de Weerberichten verschijnen er regelmatig oproepen. Bijv. voor de ateliers of hulp bij project, uitstappen, …

En dan zijn er natuurlijk ook nog de werkgroepen.

 

Bij de kleuters zijn zeker ouders welkom die willen

- fruit schillen (zie Eten);

- kleuters helpen aankleden bij het zwemmen;

- kleuters willen helpen bij het middageten;

PLURALISTISCHE SCHOOL / LEVENSBESCHOUWING

In de Regenboog is elke leerling welkom, van welke herkomst ook. Er is respect voor elke overtuiging. U kunt voor uw kind vanaf het 1ste leerjaar kiezen uit deze levenbeschouwelijke vakken: Anglicaanse, Islamitische, Israëlitische, Orthodoxe, Protestantse of Rooms-Katholieke godsdienst, of niet-confessionele zedenleer.

 

Een vrijstelling vragen kan, op voorwaarde dat u uw kind zelf opdrachten geeft die aansluiten bij de eigen levensbeschouwing en deze uitvoert tijdens de uren die voor dit vak gepland zijn.

 

Alle formulieren moeten voor 8 september op school afgegeven worden.

Indien u van levensbeschouwing wenst te veranderen, moet dit voor 8 september gebeuren. U meldt dit schriftelijk aan de coördinator en zij bezorgt u de nodige formulieren.

PRAATRONDE

De praatronde is een belangrijke techniek in het freinetonderwijs om te vertrekken vanuit de ervaring en interesse van het kind. Daarom begint elke schooldag met een praatronde, waarin kinderen vertellen wat ze beleefd of gedroomd hebben of voorwerpen tonen waar ze mee bezig zijn.

De basis wordt gelegd in de kleuterklas: de jongste kleuters maken elke morgen hun klaspop wakker en vertellen hem hun avonturen, dromen, gevoelens. De pop maakt het hen makkelijker iets over zichzelf te vertellen, waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen. De anderen leren luisteren en reageren. De kleuterjuf noteert en illustreert kort.

De praatronde levert inspiratie voor projecten, zinnetjes voor het leren lezen, ideetjes voor een atelier. In de eerste graad is de leerkracht nog de leidende figuur in de praatronde, maar stilaan leren de kinderen het zelf in handen te nemen, met het volgende eindresultaat:

 

"'s Morgens doen we een praatronde. Heel de klas zit dan boven op het podium. De leider leidt het gesprek en duidt aan wie het woord krijgt. Er is ook een schrijver, die schrijft op wat er gezegd wordt. De stiltebewaker zorgt ervoor dat het stil is. In de praatronde vertellen we dingen die we gaan doen of wat we gedaan hebben, of we tonen iets aan de klas. Soms praten we over de actualiteit." (Jil, Adelien en Sander, 6de leerjaar)

PROJECTEN

"Wij doen op onze school project. We werken met heel de klas rond hetzelfde thema. We maken uitstappen, we zoeken dingen op en we leren in de klas. Aan het eind van een project geven we altijd een projectvoorstelling: alle klassen komen kijken en de ouders ook. We kiezen de projecten samen, bijvoorbeeld je kiest drie dingen die je leuk vindt. Dan kijken we welke onderwerpen de meeste stemmen hebben. Dan gaan we nog eens vergaderen over de goede keuze. In een project leer je van alles. Bij ons project over toneel bijvoorbeeld hebben we heel veel over toneel en techniek voor toneel geleerd, en we hebben zelf een toneel gemaakt." (Seppe, 5de leerjaar)

 

Ook in de kleuterklas werken we al met projecten. De kleuterjuf sprokkelt ideeën bij elkaar door te kijken waar de kleuters mee bezig zijn of wat ze van thuis meebrengen. Ook hier bepaalt een stemming de uiteindelijke keuze. Wanneer het onderwerp vastligt, vraagt de leerkracht of u materiaal en suggesties voor activiteiten en uitstappen kunt aanbrengen. Tijdens de sprokkelweek die op de keuze volgt, geven we op een projectbord aan wat we over het thema willen weten en wat we er rond willen doen.

 

RAPPORT

"Een rapport dient om goed te kunnen weten met welke vakken je het moeilijk hebt, en wat je makkelijk kan. In onze freinetschool zijn rapporten niet met cijfers maar met woorden: zwak, bijna goed, goed en zeer goed. Bijvoorbeeld: Hoofdrekenen is bijna goed, lezen is zeer goed, godsdienst goed, enz. Als je een rapport krijgt zitten alle toetsen er bij die je dan hebt gemaakt. De juf of meester schrijft er soms complimentjes bij. En als je soms luid bent in de klas schrijven ze dat er ook bij."

 

En dat maakt van het rapport - dat 4 keer per jaar komt - een heel pakket, met naast het kennen, ook veel aandacht voor het kunnen: initiatief nemen, doorzetten, samenwerken, zelfstandig werken, ...

REGENBOOG - VISIE

"De Regenboog wil een school zijn waar kinderen zich thuis voelen. Dit realiseren we door kinderen op een respectvolle manier met elkaar te leren omgaan. Dit omgaan is gebaseerd op dialoog, overleg en inleving.

Als leerkracht begeleiden en sturen we groei- en ontwikkelingsprocessen van kinderen. De leerkracht staat open voor de capaciteiten en eigenheid van elke leerling, houdt rekening met hun leefwereld en gaat met hen op zoek naar antwoorden op hun vragen.

We willen kinderen begeleiden in het verwerven van de nodige kennis, vaardigheden en houdingen, die hen in staat stellen om in de samenleving een plaats te verwerven en uit te groeien tot zelfbewuste, kritisch ingestelde mensen. Binnen de Regenboog trachten we dit doel te realiseren, vertrekkende vanuit onze praktijkervaringen en vanuit een freinetachtergrond. Onze school is een plaats waar kinderen zich kunnen ontwikkelen en groeien op hun eigen tempo en volgens hun eigen mogelijkheden. We willen een leeromgeving creëren die er zoveel mogelijk in slaagt kinderen te boeien en nieuwsgierig te maken.

Onze school wil een weerspiegeling zijn van de maatschappelijke en sociale realiteit. Onze samenleving is multicultureel. Ook in de Regenboog wensen we dat kinderen uit verschillende bevolkingslagen en culturen samen leven en leren. Dit houdt in dat we het maatschappelijk gebeuren in onze werking moeten betrekken. Op deze manier leveren we een bijdrage aan de democratisering van onze maatschappij.

We blijven als leerkrachten onze eigen werking in vraag stellen en zoeken naar een optimale begeleiding van kinderen. Dit veronderstelt een vertrouwensvolle communicatie, een op de hoogte blijven van onderwijsontwikkelingen, een verdere professionalisering en het zoeken naar integreerbare freinettechnieken.

We trachten ouders te betrekken bij onze klas- en schoolwerking. Ze worden uitgenodigd om te participeren in werkgroepen en bij klasactiviteiten.

Onze school moet een plaats zijn waar zowel kinderen als ouders graag komen, waar ze zich naar waarde geschat voelen en au sérieux genomen worden."

Het leerkrachtenteam.

REKENEN

De Regenboog werkt volgens de rekenmethode "De wereld in getallen" omdat het een realistische rekenmethode is, die concrete situaties gebruikt, en waarmee kinderen zelfstandig een aantal rekenproblemen kunnen aanpakken. Soms alleen, soms samen met andere leerlingen. Heel veel oefeningen vertrekken van concrete situaties. Ook in de klas en daarbuiten grijpen we elke gelegenheid aan om te rekenen in de praktijk: afstanden berekenen op kamp, een recept voor vier op maat van de hele klas maken, gaan winkelen met echte euro's...

SCHOOLATELIER, zie ATELIER

 

 

SCHOOLDAG

 

Maandag

Dinsdag

Donderdag

Woensdag

Vrijdag

Begin

8.45

8.45

8.45

Speeltijd

10.30 - 10.50

10.30 - 10.50

10.30 - 10.50

Middagpauze

12.20 - 13.20

 

12.20 - 13.20

Speeltijd

14.30 - 14.45

14.10 - 14.30

Einde

15.35

12.05

15.10

 

De jongste kleuters zijn vanaf 8.30 uur welkom in de klas. De oudste kleuters blijven buiten tot de bel gaat. Zo kunnen ze even spelen voor ze om 8.45 uur de klas opruimen en de verschillende kalenders doornemen:

- op de weekkalender leren ze de dagen van de week en tellen ze af naar een grote dag,

- met de weerkalender leren kleuters het weer observeren en dit te verwoorden,

- en de daglijn toont de kleuters wat ze deze dag mogen verwachten.

Na de praatronde is er een kort bewegingsmoment om daarna over te gaan naar een taalactiviteit. Nadien kiezen de kinderen in welke hoek ze gaan werken of spelen: de creatieve hoek, de bouwhoek, de tekenhoek, de poppenhoek, de computerhoek...

De speeltijd en wisselmomenten zorgen voor onderbreking en afwisseling. Na opruimen volgt er middageten, en na een korte praatronde kiest elke kleuter weer voor een hoek. Na speeltijd en opruimen wordt om 15.35 uur de dag afgesloten.

 

De kinderen van de lagere school gaan om 8.45 uur in rij naar hun klas.

Daar verzamelen ze onmiddellijk op het podium voor de praatronde.

In de voormiddag staan meestal taal en rekenen op het programma, ook Frans en godsdienst of zedenleer.

In de namiddag werken ze aan hun project of werkstuk, of houden ze een klasatelier. Tussendoor zijn er momenten voor vrije werktijd en stille werktijd.

Aan het eind van de dag verzamelen ze opnieuw op het podium om de dag af te sluiten en om 15.35 uur de klas te verlaten.

 

SCHOOLFEEST

Voor het jaarlijkse schoolfeest kiezen een groepje leerkrachten en ouders samen een thema: bijvoorbeeld: kunst, geuren en kleuren, humor. Met de kinderen steken de leerkrachten een openingsact in elkaar, die met de hele school wordt opgevoerd. Na die start kunt u in de klassen terecht voor tentoonstellingen en elders voor leuke activiteiten (verkleden en schminken voor een te gekke foto, beeldhouwen in zeep, een karikatuur maken van een leerkracht, …).

De Werkgroep Feest je mee? zorgt voor eten en drinken. Dankzij de inzet van heel veel mensen is het schoolfeest telkens weer een van de hoogtepunten van het schooljaar.

SCHOOLPOORT

Gelieve het hek van de schoolpoort altijd bovenaan met de metalen klep te sluiten. Op die manier kunnen er geen kinderen al dan niet per ongeluk gaan wandelen.

's Nachts, in het weekend en tijdens de schooldag is de poort gesloten met een hangslot.

SCHOOLRAAD (KINDEREN)

"Schoolraden doen we ongeveer één keer per maand. Dan kiest elke klas twee kinderen die de puntjes voorleggen die de hele school aangaan. Dat bespreken we dan. Na de schoolraad komt er een verslagje te hangen in elke klas." (Tsane, 6de leerjaar)

SCHOOLREGLEMENT

Als u uw kind inschrijft in de Regenboog, dan kunt u het schoolreglement lezen en verklaart u zich akkoord met het schoolreglement door het te ondertekenen. U kunt er een exemplaar van meekrijgen, u kunt het ook raadplegen op het secretariaat.

SCHOOLTEAM

Jongste kleuters

- Anja Brems

- Inge Colpaert

 

Oudste kleuters

- Michelle Stephani

- Christel Caers

 

Kinderverzorgster

- Cindy Claessens

 

Eerste graad

- Diane Van Herck/ Melike Dalkiran

- An Brems

 

Tweede graad

- Wout Debeuckelaer

- Maai Van Roey

 

Derde graad

- Katrien Nijs

- Griet Langedock

 

Zorgleerkrachten & GOK-uren

- Ludo Van Meensel

- Rit Engelen

- Kristien Willems

 

Leerkrachten L.O.

- Ansje Bogaerts

- Michael Lambrechts

 

Administratie

- Karine Camps

 

ICT

- Sam Nussbaum

 

Leerkrachten godsdienst en zedenleer

 

 

- Marleen Van Den Bosche (KGD)

- Chantal Ausloos (NCZ)

 

Leerkrachten protestantse godsienst en islam

 

 

 

- Ennaij Abdelali (Islam)

- Frieda Demaertelaere (PGD)

- Eunice Smets (PGD)

 

Onderhoud

- Marie Paule Kamers

 

SCHRIJVEN

- Correspondentieklas

"Een correspondentieklas is een klas uit een andere school waar je samen met je eigen klas tekeningen, brieven, foto's en je klaskrant naar stuurt. Je doet er ook leuke dingen mee." (Kato, 4de leerjaar)

 

- Vrije tekst

"Vrije tekst is dat je teksten in schrijfboekjes schrijft. Je mag kiezen welke soort tekst. Een fantasietekst of een tekst die over iets gaat wat je gedaan hebt in de vakantie en nog veel andere teksten. Ik heb zelf al een vrije tekst geschreven over 'De strengste juffrouw ter wereld'. Ik vind dat heel leuk omdat je dan veel talent er in kunt zetten. Als er al een stukje af is van je tekst, dan doen we tekstenronde." (Celia, 4de leerjaar)

 

Taalbeschouwing aan de hand van eigen tekstmateriaal van de kinderen. Vanaf de kleuterklas worden kinderen uitgenodigd om hun verhaal te tekenen, in de eerste graad leren ze met eigen teksten lezen en schrijven. In de tekstenronde mogen de kinderen dan voorlezen wat ze geschreven hebben. Samen wordt er bekeken hoe een tekst nog kan verbeterd worden: bijvoorbeeld door hoofdletters te schrijven, leestekens te gebruiken, enz. Dit gebeurt ook nog systematisch bij tekstbespreking en in oefeningen die hieruit voortvloeien in taalpraktijken.

SECRETARIAAT

U kunt met al uw vragen over het financiële aspect terecht op het secretariaat.

Alle andere vragen worden beantwoord door de leerkrachten of de coördinator.

Karine is er alle dagen van ongeveer 8 tot 16.00 u, op woensdag tot 13.00 u.

Tel.: 016 25 74 46, adm@regenboog.be

SPELKOFFER

Op dinsdag- en donderdagmiddag wordt er spelmateriaal uitgeleend. Elke maand zijn er kinderen van een klas verantwoordelijk voor het uitlenen. De leerkracht van de verantwoordelijke klas zorgt ervoor dat de uitleenmap in orde is, dat spelmateriaal eventueel wordt aangevuld en dat het spelmateriaal in goede staat is.

 

 

 

 

STUURGROEP

De stuurgroep van de Regenboog bestaat uit enkele leerkrachten, de coördinator en enkele ouders. Die ouders worden door de andere ouders verkozen voor een periode van 2 schooljaren.

De stuurgroep bespreekt en beslist over lopende zaken en beleidszaken van niet-pedagogische aard. De stuurgroep heeft een coördinerende rol bij schoolactiviteiten en zorgt voor een goede communicatie tussen leerkrachten, ouders en coördinator.

De stuurgroep komt om de 3 à 4 weken samen. Als het dringend is, komt de stuurgroep vaker bij elkaar. De stuurgroep maakt van elke vergadering een verslag. Dat verslag wordt samen met de Weerberichten verspreid.

Wie zit er in de stuurgroep? Zie adressenboekje voor contactpersonen.

TURNEN

Kleuters krijgen elke week twee uur turnen van een turnleerkracht die hen spelenderwijs vaardigheden als balgevoel, evenwicht of coördinatie bijbrengt. Doe uw kleuter die dag makkelijk zittende kleren aan.

 

In de lagere school wordt turnen afgewisseld met zwemmen, zodat er maar om de 2 weken geturnd wordt. Uiteraard ook onder begeleiding van een leerkracht lichamelijke opvoeding.

De leerlingen moeten zelf een eigen turnbroekje en turnpantoffels meebrengen, een T-shirt krijgen de kinderen van de school. De zak met turngerief mag op school blijven, bij elke vakantie nemen de leerlingen het turngerief mee naar huis voor een wasbeurt.

UITSTAPPEN MET DE KLAS

Zo'n 5 keer per jaar gaan de kinderen op uitstap: naar de film, naar een theatervoorstelling, een keertje schaatsen, maar vooral specifieke uitstappen voor het project: naar een imker, het natuurhistorisch museum, een oude mijnsite, een waterzuiveringsstation,...

Op het einde van het schooljaar gaan de kleuters voor een dag naar een speeltuin of dierentuin, voor de kinderen van de lagere school is er het driedaagse klaskamp.

VAKANTIE

Op het einde van elke schooljaar krijgt elk gezin de vakantieperiodes voor het volgende schooljaar. Kinderen uit de lagere school zijn leerplichtig en kunnen dus niet vroeger op vakantie vertrekken of later terugkomen. Zie ook: Afwezig.

 

Op de echte vakantiedagen is er geen opvang.

Op de pedagogische studiedagen voor de leerkrachten, is het geen school voor de kinderen. Er is dan wel opvang.

 

VERHUIZEN

Wanneer u verhuist, laat dat dan op tijd weten aan het secretariaat. Daar geeft men uw nieuwe adres ook aan de werkgroep Communicatie door, zodat het ook in de Weerberichten en in de volgende versie van het adressenboekje verschijnt.

VERJAARDAGEN

De jarige kiest uiteraard zelf of hij of zij in de klas wil trakteren op iets lekkers of iets leuks of niet. Elke klas heeft wel een verlanglijst met een aantal suggesties: een mixer voor in de poppenhoek, een cd-rom, een boek. Maar in plaats van iets te geven, is "samen iets doen" ook een leuk geschenk: samen een peperkoeken huis maken, of een groot spel spelen.

Elke kleuter is op zijn of haar verjaardag sowieso 'kindje van de dag'. Die krijgt een kroon, de klasgenoten maken een verjaardagsboekje en de juf heeft nog een klein cadeautje.

VERKEER

Hoe minder kinderen met de auto naar school komen, hoe veiliger de schoolomgeving en de wegen ernaartoe.

Komt u toch met de auto? In de Schoolstraat en de Ontvoogdingsstraat mag u maximaal 30 km/uur rijden.

 

Parkeer niet waar het niet mag. De plek met de gele strepen achteraan in de Schoolstraat (aan de turnzaal) moet altijd vrij blijven voor ziekenwagen of brandweer. Het is ook de enige plek waar auto's gemakkelijk kunnen draaien in de doodlopende straat en waar de fietsers makkelijk de stoep op kunnen rijden.

 

Zie ook: ongevallen, werkgroep Verkeer.

VERTROUWENSLEERKRACHT

Hebt u vragen over de leerling(en) of de klas? Dan kunt u het best rechtstreeks de leerkracht aanspreken. Is rechtstreekse communicatie met de leerkracht onmogelijk of zeer moeilijk? In dat zeldzaam geval kunt u een beroep doen op een vertrouwensleerkracht. Die vertrouwensleerkracht zorgt dan voor de communicatie tussen de betrokken partijen. Wie zijn de vertrouwensleerkrachten? Zie adressenboekje.

WEBSITE

Website: www.regenboog.be. De website is er voor:

· alle mensen die informatie willen over De Regenboog;

· ouders en familie en kennissen die op de hoogte willen blijven van het reilen en zeilen in De Regenboog;

· de kinderen die zichzelf en zelfgeschreven tekstjes kunnen terugvinden.

 

Wie de website niet kan bezoeken, mist geen informatie (buiten de foto's). Alle belangrijke informatie wordt via de Weerberichten gecommuniceerd of via brieven meegegeven in de Heen-en-Weer-map.

Zie ook: Foto's, Werkgroep Website

WEEKVERSLAG

De kleuterjuffen geven regelmatig een briefje mee over wat er gebeurd is in de kleuterklassen. Vaak komen er ook foto's op de website.

 

In de eerste en tweede graad van de lagere school geeft de leerkracht elke vrijdag een weekverslag mee naar huis. Daarin vindt u een kort overzicht van de leerstof van de voorbije week. Ook de hoogtepunten van de week vindt u hier vaak op terug. Zo kunt u op alle vlakken volgen waar uw kind mee bezig is in de klas.

In de 3de graad is dit de klaskrant.

WEERBERICHTEN

'Weerberichten' is de naam van de nieuwsbrief van de Regenboog. U leest daarin berichten uit de klassen, vanuit het leerkrachtenteam of vanuit de werkgroepen.

De Weerberichten verschijnen elke week, meestal op vrijdag.

Ouders die op verschillende adressen wonen, kunnen vragen om twee exemplaren van de weerberichten te krijgen.

Het is ook mogelijk om de Weerberichten enkel per e-mail te krijgen.

 

De Weerberichten worden gemaakt door enkele ouders, op basis van wat ze in het weerberichtenbakje in het leerkrachtenlokaal of in de mailbox vinden. Wilt u ook af en toe meehelpen? Neem contact op met de verantwoordelijke (zie adressenboekje).

WERKGROEPEN

Ouders leiden een aantal werkgroepen op school, rond verschillende thema's. Bij het begin van elk schooljaar - tijdens het eerste oudercomité - wordt er besproken welke ouder elk van de werkgroepen wil trekken en wie er wil instappen. In elke werkgroep is ook een leerkracht of de coördinator betrokken, om de brug te slaan naar het leerkrachtenoverleg.

 

WERKGROEP DE BOEKENKAST

Dit groepje ouders houdt de Boekenkast (mini-bibliotheek) draaiend. Ze zorgen voor aankoop van nieuw en tweedehands materiaal, het up-to-date houden van de online catalogus, en voor orde in de boekenkast. Daarnaast organiseren ze een aantal activiteiten rond boeken.

Contact: zie adressenboekje.

WERKGROEP FEEST JE MEE?

Deze werkgroep organiseert elk schooljaar een aantal feestelijke activiteiten op de Regenboog: een brunch, een nieuwjaarsverrassingstocht, een quiz, een picknick, een speelplaatsfilm, een fuif,... Het hoofddoel is ouders, kinderen, grootouders, vrienden…op een aangename manier samen te brengen én tegelijkertijd fondsen te verzamelen (niet altijd, sommige activiteiten zijn gratis). De opbrengst dient voor extra's voor de klassen, kosteloze activiteiten, financiële steun aan de werkgroepen.

Contact: zie adressenboekje.

WERKGROEP FINANCIEN - BEGROTING

Ouders en leerkrachten denken samen na.

· Doel: coöperatief denken over het beheer van de begrotingsgelden van de school.

· Opstellen van de jaarlijkse begroting van de school.

· Beheer van de gelden van de begroting.

· Investeringsprojecten binnen de begroting bepalen.

Contact: zie adressenboekje.

WERKGROEP GEBOUW

De Werkgroep Gebouw:

· denkt na over hoe het gebouw optimaal kan worden ingedeeld en ingericht om alle activiteiten mogelijk te maken die er met de kinderen gebeuren, en die gebaseerd zijn op de uitgangspunten van het freinetonderwijs;

· wil een evenwicht vinden tussen de ruimtes die nodig zijn voor onderwijsactiviteiten en ruimtes die nodig zijn voor administratie, opvang, personeelsvergaderingen, lokaal coördinatie,... ;

· steekt de handen uit de mouwen om op basis van een plan elk schooljaar een deel van de doelstellingen te realiseren.

Contact: zie adressenboekje.

WERKGROEP GROENE SCHOOL

Bestaat uit ouders die sensibiliserende acties wil doen over de natuur en bijvoorbeeld de afvalproblematiek. Dit gebeurt onder meer door 'groene' spel-evenementen, bedenken van Kamil Krokodil, opruimacties in de buurt, groen op school, de kippen, biofruit voor alle kinderen, aankoop van goedkope drinkbussen enz. De werkgroep vergadert 7-8 keer per schooljaar.

Contact: zie adressenboekje.

WERKGROEP BREDE SCHOOL

Deze werkgroep ijvert ervoor om de buurt bij het schoolgebeuren te betrekken. Met de kinderwerking Cassablanca worden hiervoor een aantal acties uitgewerkt. Zo wordt de infrastructuur van de school bijvoorbeeld ter beschikking gesteld van buurtinitiatieven. Daarnaast neemt de werkgroep ook initiatieven op vlak van de voor- en naschoolse opvang.

Deze werkgroep komt ongeveer 1 keer per trimester samen.

Contact: zie adressenboekje.

WERKGROEP SPEELPLAATS

Deze groep ouders buigt zich over de inrichting van de speelplaats (bijv. speeltuigen plaatsen, groen en schaduw op de speelplaats brengen). Ze probeert hierbij te voldoen aan de wensen van de kinderen en leerkrachten, om zo een plaats te creëren waar nog echt gespeeld kan worden, maar ook aan de vereiste veiligheidsnormen.

Jaarlijks wordt een werkdag georganiseerd waarbij vernieuwingen of verbeteringen aangebracht worden. Alle ouders van de school en het schoolteam worden daarvoor uitgenodigd.

Om deze werken te financieren worden er jaarlijks voorjaarsbloemen verkocht.

Contact: zie adressenboekje.

WERKGROEP VERKEER

Deze werkgroep ijvert voor verkeersveiligheid op de routes naar school en in de schoolbuurt. Ze wil ook het te voet gaan, het fietsen, het openbaar vervoer en de carpooling stimuleren. Hiervoor maakte de werkgroep een interessante brochure over veilig naar school, met daarin onder meer welke de veiligste routes zijn om naar school te fietsen of te stappen. Contact: zie adressenboekje.

WERKGROEP WEBSITE

Bestaat uit de mensen die de website onderhouden. Ze komen af en toe samen om nieuwe afspraken te maken, maar werken vooral via e-mail. Steeds bereikbaar via webmaster@regenboog.be Contact: zie adressenboekje.

 

WERKSTUK

In de lagere school, vooral vanaf de tweede graad, maken de leerlingen af en toe werkstukken. Wanneer een groot project is afgesloten, volgt vaak een periode van werkstukjes. Bij een project werkt de hele klas aan hetzelfde thema, voor de werkstukjes werken kinderen in kleine groepjes elk aan een ander thema. Er wordt minder lang en minder diep ingegaan op een onderwerp. De werkstukken worden ook niet voor de hele school en de ouders gepresenteerd, maar enkel voor de eigen klas. Zelfstandig leren opzoeken en werken, groepswerk, en presentatie zijn de vaardigheden die hiermee getraind worden.

WERKTIJD

Elke leerling van de lagere school kent goed het verschil tussen stille werktijd en vrije werktijd:

- in de stille werktijd maakt het kind op eigen houtje oefeningen van zijn reken- of taalpakket en leert zo zelfstandig werken, vrije tekst, werkstukjes.

- in de vrije werktijd kiest het kind uit een aantal activiteiten als lezen, tekenen, een gezelschapsspel spelen. Vooral in de eerste graad, maar ook in de 2de en 3de graad, leren kinderen hier kiezen en hun keuze vol te houden.

ZIEK

Stuur een ziek kind niet naar de klas.

 

Kleuters zijn niet leerplichtig. Als ze door ziekte afwezig zijn, moet u dus geen doktersattest binnenbrengen. Wel wordt van u verwacht dat het secretariaat of de leerkracht verwittigt als uw kleuter ziek is.

Een virus kan uitzonderlijk een vervelende besmetting veroorzaken voor de andere kleuters (spruw), de juffen (rota) of zwangere mama's (rode hond, cmv). In zulk geval wordt het gewaardeerd als u dat snel laten weten. Zo kunnen een aantal gepaste hygiënische voorzorgen worden toegepast.

 

Kinderen in de lagere school vallen onder de leerplicht. Ziekte is wellicht de meest voorkomende oorzaak voor gewettigde afwezigheid.

U moet twee dingen doen:

1. de leerkracht of het secretariaat verwittigen.

2. een afwezigheidsbriefje aan de leerkracht bezorgen. U doet dat het best binnen de week ná de afwezigheid.

2.Naargelang de ernst en de duur van de ziekte, zal het afwezigheidsbriefje verschillen:

1. Voor ziekte tot maximum drie opeenvolgende dagen kunt u zelf een afwezigheidsbriefje schrijven. Dat kunt u maximum vier keer doen per schooljaar doen voor ziekteverlof tussen één en drie dagen.

1.Vanaf de vijfde afwezigheid wegens ziekte is een doktersbriefje verplicht.

2. Voor ziekte langer dan drie opeenvolgende dagen is altijd een medisch attest nodig (een arts of de bevoegde administratieve dienst van een ziekenhuis).

3. Sommige chronische ziektebeelden vereisen niet altijd een raadpleging bij de dokter (bijvoorbeeld astma, migraine…). U moet dan in samenspraak met de coördinator van de school en het CLB een medisch attest laten opmaken dat het ziektebeeld bevestigt.

3.

Raadplegingen. Voor een gewone raadpleging (bijvoorbeeld tandarts) vragen we om de afspraken zo veel mogelijk buiten de schooluren vast te leggen.

ZORGLEERKRACHTEN, zie Leerproblemen

 

ZWEMMEN

Kleuters.

Vanaf de tweede kleuterklas is er zwemles voorzien. De kleuters rijden met de bus naar het zwembad van Kessel-Lo en krijgen daar een tiental lessen van de turnleerkracht. Aan ouders vragen we een handje toe te steken met uit- en aankleden.

· Zwemgeld

Voor wie? Kinderen van 2de en 3de kleuterklas

Waarvoor? Negen zwembeurten.

Hoeveel? € 1 per zwembeurt + € 2 per zwembeurt voor de bus

Hoe betalen? Dit wordt betaald door de VZW

 

Lagere school.

In de lagere school gaan de leerlingen om de 2 weken zwemmen, onder begeleiding van de leerkracht lichamelijke opvoeding. De eerste graad rijdt met de bus, de anderen gaan te voet.

· Zwemgeld

Voor wie Alle kinderen van de lagere school, behalve het 3de leerjaar

Waarvoor Inkom zwembad

Hoeveel € 1 per zwembeurt + voor de eerste graad € 2 per zwembeurt voor de bus

Hoe betalen? De school factureert aan de VZW